Publicare pe site
 
 
Traduceri
English English Italian Italian Spanish Spanish
Localizare Agentie

Curs valutar
1 EUR =
Lei
 
1 USD =
Lei
Convertor valutar
 
Introduce suma dorita
 
 
Cauta in site cu google
Calculator taxe notariale

 

 

 

 

Filtru de cautare

 

 

Cautare dupa ID oferta
ID:

             Oferte  speciale

 Busteni,Apartamente centrale - 2017

 Busteni,Apartamente noi- 2017

 

 Predeal-Cioplea -Ap cu 3 camere 75000  


Predeal-Ap.2 camere  40000 euro

Predeal-Apartamente cu 2  camere

 Oferta-Vila de vacanta 7 camere   Busteni

 

     

 

 

Salvează

Salvează

Salvează

 

               

                                             Studiul geotehnic
este o analiză complexă a unui teren și a capacității acestuia de a susține în siguranță o construcție. În cadrul acestui studiu există concluzii, recomandări, precum și posibile soluții de amenajare a terenului.Studiul geotehnic arată care este stratificația solului, care este greutatea și presiunea maximă suportată de teren, la ce nivel se află pânza de apă freatică, la ce adâncime este recomandată forarea etc. Aceste date sunt utilizate ulterior la proiectarea fundației casei. Pe baza acestei analize, inginerii proiectanți realizează proiectul de structură corect dimensionat, pentru construcții cu unul sau mai multe niveluri.
Pentru această analiză, se extrag probe din pământul analizat, care sunt apoi duse în laboratoare specializate și supuse diferitor încercări (de tasare, de compresiune etc). Rezultatele acestor încercări sunt scrise într-un dosar. Studiul geotehnic propriu-zis este reprezentat de acest dosar cu rezultate, împreună cu o serie de concluzii și recomandări ale specialiștilor de la firma la care s-a apelat.
Complexitatea acestui studiu este dată de numărul mare de factori luați în calcul, din diferite domenii ale geologiei și geofizicii (geologie inginerească, electrometrie, geologie istorică, stratigrafie, seismică), precum și domenii ale matematicii și statisticii, geografiei.
Studiați terenul pe care urmează să îl cumpărați!
Este foarte importantă analiza solului în cazul tranzacției unui teren. Recomandarea specialiștilor este ca studiul geotehnic să fie făcut înainte de cumpărarea pământului, deoarece pot apărea surprize neplăcute. În cazul în care structura solului nu este corespunzătoare, costul fundației se ridică simțitor, ajungând să fie chiar și mai mare decât restul construcției. De asemenea, cunoașterea caracteristicilor solului pe care va fi construită o casă furnizează inginerului proiectant informațiile necesare pentru a preveni o degradare timpurie.Studiul geotehnic este atașat la Cartea Tehnică a Construcției și i se acordă o deosebită importanță la asigurarea sau tranzacționarea proprietății. Dacă în România se mai închid ochii dacă acest studiu lipsește, în S.U.A. și Europa occidentală asigurarea este cu mult mai scumpă în lipsa studiului geotehnic.
Ce se poate întâmpla în lipsa unui studiu geotehnic?
Daca la alte elemente ale casei (acoperiș, pereți, stâlpi) se poate interveni cu ușurință dacă situația o cere, la fundații este nu numai foarte greu, ci și foarte costisitor să se intervină după ce construcția a fost finisată. Din acest motiv este recomandat un studiu geotehnic adecvat, cu datele reale ale terenului în cauză.
Au existat situații în care proprietarii terenului, pentru a grăbi proiectul, au furnizat datele din studiul vecinului sau au obținut datele din materiale de arhivă. Cazuri de acest gen, precum și nerealizarea unei analize adecvate, pot duce la efecte care presupun costuri suplimentare considerabile:
 Fiecare tip de pământ suportă o anumită presiune exterioară. Aceasta este determinată pe baza datelor din studiul geotehnic. Fără acestea, se poate ajunge la ruperi în interiorul structurii terenului și, implicit, la efecte asupra integrității clădirii
• Pentru a fi sigur de calitatea construcției, în lipsa unor informații adecvate, proiectantul poate supradimensiona proiectul de structură. În acest caz, chiar dacă inițial se scutesc niște bani, ulterior se cheltuiește mai mult pentru achiziționarea fierului, betonului și manoperei
• Există terenuri argiloase sau pământuri sensibile la umezire care pot acționa asupra fundațiilor construcției și pot afecta atât aspectul construcției, finisajele, cât și integritatea acesteia
• În zonele de luncă, sub stratul de nisip sau pietriș, pot exista straturi mâloase foarte compresibile
Autorizaţia de construire – ultimul document necesar pentru a ridica o casă
Autorizatia de construire se emite de Biroul de Urbanism din cadrul primăriei pe raza căreia se află terenul pe care se va ridica construcţia. Actul avizează proiectul propus şi certifică dreptul de începere a lucrărilor.
Autorizaţia este obligatorie pentru lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora. Autorizaţia se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului cu documentele obligatorii la Compartimentul pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei de care aparţine terenul. Actele ce trebuie ataşate la dosar:
Taxa de autorizare se calculează în funcţie de fiecare proiect, aceasta fiind egală cu 0,5% din devizul estimat. Autorizaţia, ca şi Certificatul de Urbanism, trebuie semnate de primar, arhitectul şef şi secretarul primăriei.
După obţinerea autorizaţiei, se poate începe execuţia construcţiei cu o firmă specializată sau în regie proprie. Dar sunt câteva obligaţii legale care trebuie respectate - să fie anunţată primăria şi Inspectoratul de Stat în Construcţii cu minimum cinci zile înainte de începerea lucrărilor, să fie angajat un diriginte de şantier să întocmească Cartea Tehnică a construcţiei, iar la final, recepţia să se facă în prezenţa unui reprezentant al primăriei.
Există şi anumite lucrări care se pot executa fără autorizaţia de construire, având condiţia să nu modifice structura de rezistenţă, caracteristile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora. Câteva dintre acestea sunt: reparaţiile la acoperişuri, învelitori sau terase; înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară; zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare; montarea aparatelor de aer condiţionat; reparaţii şi înlocuiri la finisajele interioare şi exterioare.
Cadastrul şi întabularea, paşi şi acte necesare
Cadastrul furnizează date reale privitoare la bunurile imobile - proprietar, poziţie, folosinţă, mărime. Altfel spus, este documentul care dă siguranţa tranzacţiilor imobiliare. Important este faptul că în Romania, cadastrul este un sistem obligatoriu de evidenţă şi inventariere a bunurilor imobile.
Când este nevoie de actele cadastrale?
Documentaţia cadastrală este necesară pentru înstrăinarea imobilului (vânzare, donaţie, moştenire), în momentul în care se doreşte ipotecarea imobilului, cât şi pentru situaţia în care se doreşte o garanţie sigură asupra dreptului de proprietate a imobilului.
Costurile necesare întocmirii actelor cadastrale sunt împărţite în două - onorariul perceput de firma care întocmeşte documentaţia şi taxa încasată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (care este 120 lei sau 600 lei, în regim de urgenţă). Preţul variază în funcţie de specificul fiecărei documentaţii în parte. În general, firmele care se ocupă de lucrările cadastrale realizează şi intabularea imobilului, serviciu inclus în preţ. O veste bună pentru cei interesaţi este că în ultimii doi ani, preţurile au scăzut aproape la jumătate, din cauza activităţii reduse de pe piaţa imobiliară.
Actele necesare diferă în funcţie de fiecare situaţie
Actele necesare întocmirii documentaţiei cadastrale variază în funcţie de fiecare caz în parte. În toate situaţiile este nevoie de actele de identitate ale proprietarului (foto copie), de certificatul fiscal de la Administraţia Financiară (Direcţia Taxe şi Impozite) - conform căruia să reiasă că apartamentul este la zi cu plata către stat. De asemenea, dacă datele de achiziţie a apartamentului nu sunt ştampilate de Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni, este necesară o declaraţie notarială, conform căreia apartamentul nu a fost înregistrat în acest Registru, că nu a fost donat, vândut sau ipotecat.
Cadastrul trebuie să furnizeze date reale cu privire la proprietarii bunurilor imobile şi înscrierea acestora în registrele cadastrale şi cărţile funciare. De asemenea, trebuie să conţină informaţii despre întinderea, configuraţia şi poziţia imobilului, precum şi a folosinţei lui, raportată la destinaţia iniţială şi categoria de calitate a terenurilor.
Lucrările de cadastru se fac cu scopul de a furniza celor interesaţi date reale şi complete despre imobile. Acestea contribuie la reglementarea situaţiei juridice a proprietăţilor şi înscrierea lor în cartea funciară. Cu ajutorul acestora se creează o bază pentru stabilirea impozitului fiscal, pentru identificarea juridică a resurselor funciare. De asemenea, astfel se furnizează elementele necesare pentru întocmirea studiilor şi proiectelor privind sistematizarea teritoriului şi a localităţilor, precum şi pentru alegerea diferitelor obiective industriale şi social-culturale.
CU - Certificat de urbanism
Certificatul de Urbanism este un act public emis de autorităţile administrative publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului - spre exemplu: caracteristicile zonei în care se găseşte amplasamentul, cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite (înălţimea maximă a clădirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de clădire, retragerile faţă de limita proprietăţii etc.), precum şi lista avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţie.
 Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile publice locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamnetului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.
Termenul de emitere a certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate se stabileşte de către autoritatea emitentă între 6-24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilităţii C.U. se poate face la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi doar o singură dată.
Solicitantul poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informaţii cu privire la imobil-teren sau construcţii. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlul asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare. Acesta se va adresa autorităţilor cu o cerere prin care solicită emiterea C.U. cu precizarea scopului solicitării.
Scopul emiterii C.U. - pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente precum şi pentru autorizarea desfiinţării construcţiilor.
Certificatul de urbansim se emite şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de studiu de fezabilitate, precum şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară.
Lista certificatelor de urbanism este publică şi se afişează lunar la sediul autorităţii emitente.
Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism.
Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Art. 31 din Legea nr. 350/2001 defineşte sintagmele utilizate de lege respectiv regim juridic, regim economic şi regim tehnic.
Regimul juridic - dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea terenului în intravilan sau în afara acestuia; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului-zone protejate, zone în care acţionează dreptul de preemţiune asupra imobilului, interdicţii definitive sau temporare de construcţie sau dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România precum şi altele prevăzute de lege.
Regimul economic - folosinţa actuală, destinaţii admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zonă, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei.
Regimul tehnic - procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcelă, circulaţii şi accese pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului, înălţimea minimă şi maximă admisă.
Servitutea de monument istoric este un element al regimului juridic al bunului care trebuie evidenţiat în mod obligatoriu pe certificatul de urbanism, pentru a nu eluda dispoziţiile legale cu privire la exercitarea dreptului de preemţiune al statului la cumpărare.
Legea nr. 50/1991 reglementează regimul autorizaţiei de construire care are ca obiect asigurarea respectării măsurilor referitoare la amplasarea construcţiilor şi se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiei de urbanism şi certificatului de urbanism specific. În Anexa nr. 2 la această lege există o listă a termenilor de specialitate utilizaţi de legiuitor: - intravilanul localităţii - teritoriul care constituie o localitate ce se determină prin Planul Urbanistic General (P.U.G.) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii organizate şi delimitate ca fiind independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o altă destinaţie înăuntrul căruia este permisă realizarea lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul Urbanistic General (P.U.G.) al localităţii.
- extravilanul localităţii - teritoriu cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ- teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună) înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţie este restricţionată în condiţiile legii.
Legislaţia amenajării teritoriului şi urbanismului (în special Legea nr. 350/2001) stabileşte conceptul de teritoriu şi nuanţează acest concept definind teritoriul administrativ, intravilan, extravilan, metropolitan, periurban ş.a. Această lege stabileşte atribuţiile administraţiei centrale, judeţene şi locale, în privinţa amenajării teritoriului şi a urbanismului şi prevede că aplicarea dispoziţiilor legale, conform documentaţiei specializate de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se asigură prin eliberarea certificatului de urbanism.
Documente necesare pentru obţinerea Certificatului de Urbanism
Cerere-tip. Este o cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism care trebuie să conţină informaţiile solicitantului şi ale imobilului, precum şi motivul pentru care este cerut actul.
Planul de situaţie pe suport topografic. Trebuie să fie la scară de la 1:5000 până la 1:500, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) local. Trebuie să fie indicat imobilul, teren şi/sau construcţii şi trebuie adus în două exemplare (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează).
Chitanţa. Respectiv o copie după documentul care atesta plata taxei de eliberare a certificatului.
Titlul de proprietate asupra imobilului. În cele mai multe cazuri, autoritatea care emite certificatul de urbanism cere şi documentul care atestă dreptul de proprietate.
Certificatul de urbanism este întocmit în concordanţă cu prevederile altor documentaţii de urbanism, precum Planul Urbanistic General (PUG), Planul Urbanistic Zonal (PUZ), Planul de Urbanism în Detaliu (PUD) şi a Regulamentului General de Urbanism (R.G.U.).
Emiterea certificatului de urbanism durează cel mult 30 de zile de la data înregistrării, cu obligaţia de a se menţiona scopul în care va fi folosit. Actul nu oferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Solicitantul trebuie să găsească anexat la certificatul de urbanism şi documente care aduc la cunoştinţă taxele necesare pentru avizarea documentaţiei pentru autorizarea de construcţie. Din acest motiv, furnizorii de utilităţi au încheiat un protocol cu administraţia publică locală şi sunt obligaţi să comunice suma totală a taxelor pentru avize, modalităţile de plată şi conturile unde acestea trebuie achitate.
Cât timp este valabil certificatul de urbanism?
Certificatul de urbanism are o valabilitate de şase luni până la doi ani de la data emiterii. Intervalul de timp este diferit în funcţie de:
• Scopul pentru care a fost solicitat
• Complexitatea investiţiei şi caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul
• Valabilitatea prevederilor din documentaţiile urbanistice şi din planurile de amenajare a teritoriului aprobate
Cu toate acestea, termenul-limită a certificatului de urbanism poate fi prelungit. Dacă beneficiarul actului depune o cerere la primărie (sau autoritatea care l-a emis) cu 15 zile înainte de data expirării, atunci certificatul de urbanism se poate prelungi cu maximum un an. După această prelungire este obligatoriu să fie emis un nou certificat de urbanism. Actele necesare pentru prelungirea valabilităţii sunt o cerere-tip şi certificatul de urbanism original. De asemenea, trebuie achitată o taxă de prelungire şi adusă dovada plăţii.
Certificatul de Urbanism trebuie contrasemnat de arhitectul-şef al localităţii, de secretarul primăriei şi de către primar.
A) IMPOZITE PLATITE DE VANZATORI, persoane fizice

1) Pentru operatiunile de vanzare-cumparare, schimb sau orice alt transfer de proprietate al constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si al terenurilor de orice fel fara constructie, vanzatorii trebuie sa plateasca un impozit care se calculeaza astfel:
a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv :
- 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele dobandite la o data mai mare de 3 ani:
- 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.
2) Sunt scutite de la plata impozitului urmatoarele cazuri:
a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.
3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani, de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculate la valoarea masei succesorale.

Impozitul se calculeaza la valoarea imobilului, declarata de vanzatori si cumparatori, la intocmirea contractului de vanzare-cumparare, schimb, etc., incheiat la Notarul public. Impozitul se va calcula si se va plati la Notarul public, inainte de autentificarea contractului de vanzare-cumparare, schimb, etc. sau la incheierea de finalizare a succesiunii.

B) TAXE PLATITE DE CUMPARATORI
Pentru operatiunile de vanzare-cumparare de orice fel cumparatorii platesc la Notarul public numai onorariul notarial.
Onorariul se plateste la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, schimb, succesiune, etc., iar nivelul acestuia se calculeaza in functie de valoarea declarata de parti la Notar.

Incepand cu data da 01.01.2007 nu se mai plateste Taxa de timbru pentru tranzactiile imobiliare!
C) TAXA PLATITA DE PERSOANELE JURIDICE

Pe langa impozitul pe profit aferent operatiunii de vanzare-cumparare, persoanele juridice mai au de platit taxa de cadastru si publicitate imobiliara, in valoare de 100 Lei plus 1% din valoarea declarata a imobilului, la notar.

Aceasta este o taxa care se plateste incepand cu data de 01.01.2007.
 

 

© 2018 Toate drepturile rezervate House Consulting Imo www.houseimobiliare.ro Creat de ImobilPro Partener www.ziarulimobiliar.ro   (Autentificare)

Va  multumim ca ne-ati ales pe noi si ne-ati vizitat!

               Sediu:Busteni,str Eroul-Conciu,nr 24,  TEL/FAX 0344 880 250; 0344 815 490 ;0729 222 646; 0721 303 301 ;    Mail:office@houseimobiliare.ro;contact@houseimobiliare.ro;

Imobiliare anunturi imobiliare in Prahova - TopEstate.ro

 
 

anuturi imobiliare